Điều khoản Dịch vụ

Cập nhật lần cuối vào: 2023-03-06 (explicit mention of ableism)

Văn bản sau đây chỉ là một bản dịch phụ trợ. Phiên bản có tính ràng buộc pháp lý duy nhất của Điều khoản Dịch vụ là phiên bản tiếng Anh ở đây.

Các Điều khoản Dịch vụ này chi phối việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ được cung cấp trên trang web pronouns.page và các tên miền phụ và tên miền liên quan, vận hành bởi tập thể “Hội đồng Ngôn ngữ Trung tính” và Nero Network (Hà Lan, số Đăng ký Thương mại KVK 88409120) và có thể liên hệ qua email: contact@pronouns.page.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này và bạn đồng ý để chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu của bạn như được mô tả trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Người dùng và tài khoản

Bạn không thể tạo tài khoản nếu bạn bị cấm làm việc này theo luật của quốc gia/vùng lãnh thổ của bạn. Bạn không thể tạo tài khoản nếu bạn dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 16 tuổi, bạn cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ để tạo tài khoản.

Khi bạn tạo tài khoản với chúng tôi, bạn chịu trách nhiệm bảo vệ phương thức xác thực mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ (nghĩa là: mật khẩu cho tài khoản email và/hoặc nền tảng mạng xã hội của bạn). Bạn đồng ý không tiết lộ nó cho bất kì bên thứ ba nào. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi bạn nhận thấy bất kì hành vi vi phạm bảo mật nào, đặc biệt là khi tài khoản của bạn bị trái phép sử dụng.

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, vì bất kì lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn việc bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ.

Tài khoản không có bất kì thẻ nào và không hoạt động trong 30 ngày trước đó sẽ bị xóa và tên người dùng của họ sẽ khả dụng để đăng kí.

Nội dung

Nội dung bạn đăng trên Dịch vụ là của bạn. Bằng cách đăng nó, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép quốc tế phi bản quyền để sử dụng, sao chép, tái tạo, xử lý, điều chỉnh, sửa đổi, xuất bản, truyền tải, hiển thị và phân phối Nội dung đó theo bất kì cách nào.

Chúng tôi không xác nhận hoặc đảm bảo tính trung thực hoặc an toàn của Nội dung được đăng bởi những người dùng Dịch vụ, và đặc biệt là bất kì liên kết nào đến bất kì trang web bên ngoài nào.

Nghiêm cấm đăng trên Dịch vụ bất kì Nội dung nào có thể vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các chuẩn mực xã hội, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những nội dung: truyền bá những chế độ toàn trị, phát ngôn thù hận, phân biệt chủng tộc, phát ngôn bài ngoại, kì thị sự đồng tính, kì thị người chuyển giới, kì thị người phi nhị giới, kì thị người đồng tính, bài trừ người đồng tính, phân biệt giới tính, kì thị phụ nữ, ableism, quấy rối, mạo danh người khác, khuyến khích tự làm hại bản thân và/hoặc tự tử, ấu dâm, ủng hộ ấu dâm dưới mọi hình thức, những hành vi trái pháp luật, truyền bá tin giả, tin sai lệch, chia sẻ thông tin cá nhân của người khác, spam, troll, quảng cáo, vi phạm bản quyền hoặc thương hiệu. Chúng tôi bảo lưu quyền interpret as hate-speech all instances of non-obvious, concealed hate speech (eg. telling some people to “DNI” because of their queer identity, transphobic dogwhistles like “superstraight” or “semibisexual”, etc.).

Bạn chịu trách nhiệm về bất kì Nội dung nào được đăng trên Dịch vụ này. Nếu bạn vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này, chúng tôi sẽ xóa Nội dung của bạn mà không cần thông báo trước và chúng tôi có thể thu hồi giấy phép và quyền sử dụng Dịch vụ của bạn. Nếu bạn vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ chuyển thông tin của bạn cho các cơ quan thực thi pháp luật.

Điều khoản chung

Luật pháp được áp dụng là luật của Vương quốc Hà Lan.

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào. Nếu có thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo ít nhất 30 ngày trước khi bất kì Điều khoản dịch vụ mới nào có hiệu lực.