Tập thể “Hội đồng Ngôn ngữ Trung tính”


Biểu tượng của tập thể là sự kết hợp giữa biểu tượng người chuyển giới (transgender) và bong bóng lời nói tượng trưng cho ngôn ngữ.

+ =

Tải xuống

Chúng tôi là một tập thể người đồng tính chuyên tập hợp, nghiên cứu, định hình và thúc đẩy ngôn ngữ trung lập về giới tính. Chúng tôi cũng ủng hộ những hành động hướng tới bình đẳng và công bằng xã hội.

  Sứ mệnh của chúng tôi

  Chúng tôi chiến đấu cho tính tự do, tính tôn trọng và tính toàn diện của ngôn ngữ.

  • Tự do – để mọi người có thể sử dụng danh xưng họ cảm thấy miêu tả họ tốt nhất.
  • Tôn trọng – để danh xưng của người khác được tôn trọng.
  • Toàn diện – để khi ta nói tới một người ta không quen biết hoặc một nhóm người, ta không tự phỏng đoán giới tính của họ và không cô lập họ vì bất kì lý do gì.

  Đóng góp

  Pronouns.page là một dự án nguồn mở được tạo bởi các tình nguyện viên. Bạn cũng có thể đóng góp đó! Đây là một số mảng mà chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Những người đóng góp tích cực sẽ được mời tham gia tập thể của chúng tôi.

  Thêm mục

  Nhiều phần của trang web (danh từ, thuật ngữ đồng tính, từ điển dị tính…) có tùy chọn để thêm và chỉnh sửa mục nhập. Nếu bạn nghĩ rằng có mục còn thiếu hoặc không chính xác, đừng ngần ngại gửi góp ý.

  Tạo phiên bản ngôn ngữ mới

  Hướng dẫn tạo phiên bản ngôn ngữ mới có thể được tìm thấy ở đây. Trước khi bắt đầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi để phối hợp với những người khác cũng có thể đang làm việc này.

  Thêm hoặc sửa bản dịch

  Có bản dịch bị thiếu hoặc không chính xác ư? Hãy nhấn vào “Đề xuất bản dịch” ở dưới chân trang và làm theo hướng dẫn.

  Gửi pull request

  Các nhiệm vụ kỹ thuật được quản lý trên bảng kanban này. Bạn chỉ cần chọn một nhiệm vụ chưa được giao từ cột “Việc cần làm”, giao nhiệm vụ đó cho chính bạn và bắt đầu làm. Đừng ngần ngại đặt câu hỏi nhé.

  Thành viên hiện tại

  Tiếng Việt

  Deutsch

  Español

  English

  Français

  Ladino

  Nederlands

  Norsk

  Polski

  Português

  Română

  Svenska

  العربية

  Русский

  Українська

  日本語

  中文

  Phiên bản ngôn ngữ sắp tới