Lịch đồng tính (2023)

Chúng tôi đang kỉ niệm/tưởng nhớ:

7 tháng 6 2023

  • Lá cờ hình chữ nhật có sáu sọc ngang có chiều rộng bằng nhau: đỏ, cam, vàng, lục, lam và tím; một hình tam giác ở phía bên trái bao gồm các sọc có màu sau (từ bên trái sang): trắng, hồng, xanh nhạt, nâu, đen Lá cờ hình chữ nhật có sáu sọc ngang có chiều rộng bằng nhau: đỏ, cam, vàng, lục, lam và tím; một hình tam giác ở phía bên trái bao gồm các sọc có màu sau (từ bên trái sang): trắng, hồng, xanh nhạt, nâu, đen Văn bản thay thế: Lá cờ hình chữ nhật có sáu sọc ngang có chiều rộng bằng nhau: đỏ, cam, vàng, lục, lam và tím; một hình tam giác ở phía bên trái bao gồm các sọc có màu sau (từ bên trái sang): trắng, hồng, xanh nhạt, nâu, đen Tháng tự hào LGBT

Tháng Một

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tháng Hai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Tháng Ba

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tháng Tư

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tháng Năm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tháng Sáu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tháng Bảy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tháng Tám

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tháng Chín

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19